Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 70

Autorzy: Marcin Janicki :

Tytuł: Przegląd metod uwzględniania zmiennych pogodowych w modelach prognozowania krótkoterminowego

Streszczenie: Krótkoterminowe prognozowanie obciążeń jest istotnym elementem działania systemów elektroenergetycznych. W literaturze opisane zostało szerokie spektrum metod – modele zarówno jedno- jak i wielowymiarowe (najczęściej używające zmiennych pogodowych). W pracy podjęto próbę przeglądu metod prognozowania pod kątem sposobu w jaki korzystają one ze zmiennych egzogenicznych. Przedstawiono klasyfikacje dla tych metod opisujące problem z różnych perspektyw.

Słowa kluczowe: krótkoterminowe prognozowanie obciążeń, zmienne egzogeniczne, czynniki pogodowe, temperatura.

wstecz