Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 86

Autorzy: Łukasz Rokicki :

Tytuł: Sterowanie przekształtnikiem energoelektronicznym AC/DC w hybrydowej mikrosieci niskiego napięcia

Streszczenie: Niniejszy referat omawia kwestie związane z możliwymi do zastosowania strategiami sterowania przekształtnikiem energoelektronicznym pełniącym rolę łącznika pomiędzy elementami stało– i przemiennoprądowymi w hybrydowej mikrosieci niskiego napięcia. Rozważane strategie zostaną sprawdzone w testowej mikrosieci niskiego napięcia, w różnych warunkach jej pracy. Wyniki obliczeń symulacyjnych zostaną przedstawione w formie tabelarycznej oraz graficznej, a na ich podstawie opracowane zostaną wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: obszar pracy, przekształtniki AC/DC, mikrosieci hybrydowe, straty mocy.

wstecz