Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 104

Autorzy: Rafał Sobota , Janusz Sowiński :

Tytuł: Analiza pomiarów termoluminescencji izolatorów porcelanowych średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej w oparciu o jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA, na podstawie danych uzyskanych z pomiarów zjawiska termicznie stymulowanej luminescencji (TL) w izolatorach porcelanowych LSP-24, produkowanych z masy porcelany elektrotechnicznej C120 i C130. Ponadto, dogłębnie omówiono metodykę wybranego sposobu do analizy danych pomiarowych, które otrzymano podczas badań termoluminescencji izolatorów energetycznych w konfiguracji podstawowej aparatury laboratoryjnej oraz rozszerzonej.

Słowa kluczowe: analiza statystyczna, ANOVA, termoluminescencja (TL), izolatory porcelanowe.

wstecz