Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 113

Autorzy: Piotr Paplicki :

Tytuł: Bariery magnetyczne w wirniku silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżanymi

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych maszyny synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych. Pokazano etapy tworzenia barier magnetycznych w strukturze wirnika z magnesami zagnieżdżanymi. Na podstawie analizy polowej w przestrzeni 2D, pokazano rezultaty symulacji rozkładu pola magnetycznego, wyniki obliczeń indukcyjności oraz przebiegi momentu elektromagnetycznego otrzymane dla trzech badanych struktur wirnika. Ponadto wyznaczono charakterystykę mechaniczną projektu silnika o mocy 50 kW.

Słowa kluczowe: maszyny elektryczne, magnesy trwałe, napęd samochodów elektrycznych, napęd o regulowanej prędkości.

wstecz