Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 121

Autorzy: Adam Gubański , Jacek Rezmer :

Tytuł: Wyznaczanie parametrów relaksacyjnych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej

Streszczenie: Na podstawie pomiarów prądów termicznie stymulowanej depolaryzacji (TSDC) można określać właściwości materiałów elektrotechnicznych. Złożone spektrum prądu depolaryzacji czyni analizę trudną ze względu na konieczność separacji nakładających się zjawisk relaksacyjnych. Parametry poszczególnych procesów można wyznaczyć stosując metody inteligencji obliczeniowej. W pracy przedstawiono algorytmy ewolucyjne i rojowe jako efektywne metody analizy złożonych widm TSDC.

Słowa kluczowe: analiza TSDC, algorytmy ewolucyjne, algorytmy rojowe

wstecz