Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 125

Autorzy: Bożena Łowkis , Jan Kupracz :

Tytuł: Ocena rozkładu ładunku na powierzchni elektretów

Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia związane z oceną stanu naelektryzowania materiału polimerowego. Badania wykonano na próbkach z policzterofluoroetylenu (PTFE), poddając je wcześniej elektryzacji metodą wyładowania koronowego w układzie powietrznej triody. Napięcie zastępcze elektretów badano metodą kompensacyjną. Ocenę jednorodności rozkładu ładunku elektrycznego na powierzchni elektretów wyznaczano z wykorzystaniem indukcyjnej sondy pomiarowej.

Słowa kluczowe: politetrafluoroetylen, elektret, wyładowanie koronowe, rozkład ładunku powierzchniowego

wstecz