Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 150

Autorzy: Ryszard Sikora :

Tytuł: Riposta na ripostę prof. Piotra Ostalczyka

Streszczenie: Artykuł zawiera ripostę na ripostę prof. Piotra Ostalczyka. Jednak: „Rachunek różniczkowo-całkowy niecałkowitych rzędów” do artykułu Ryszarda Sikora „Pochodne ułamkowe w teorii obwodów elektrycznych Uwagi krytyczne. Przegląd Elektrotechniczny, R. 92, Nr 10/2016”

Słowa kluczowe: rachunek różniczkowo całkowy niecałkowitych rzędów, jednorodność wymiarowa równań, dyskusja naukowa

wstecz