Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 156

Autorzy: Szczepan Paszkiel :

Tytuł: Sterowanie pojazdem mobilnym przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW oraz artefaktów pojawiających się w sygnale EEG

Streszczenie: W artykule opisano kwestię sterowania pojazdem mobilnym przy wykorzystaniu środowiska LabVIEW oraz artefaktów pojawiających się w sygnale EEG. W pracy dokonano połączenia rozwiązań udostępnianych przez firmę Emotiv ze środowiskiem LabVIEW w celu przeprowadzenia analizy danych elektrofizjologicznych w funkcji czasu, skorelowanych z konkretnym potencjałem. Występowanie artefaktów w danym obszarze analizowane było w oparciu o sygnał EEG, który mierzony był za pomocą elektrod. Przetworzone sygnały wejściowe użyte zostały na potrzeby sterowania obiektem rzeczywistym w postaci robota mobilnego

Słowa kluczowe: analiza artefaktów w sygnale EEG, środowisko LabVIEW, sterowanie, robot mobilny

wstecz