Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 166

Autorzy: Andrzej Sikora :

Tytuł: Optymalizacja energooszczędnej sieci teleinformatycznej

Streszczenie: Możliwość zarządzania zużyciem energii jest ważnym elementem nowoczesnych sieci i systemów teleinformatycznych. Wymaganie energooszczędności jest szczególnie istotne w przypadku wydajnych sieci szkieletowych i systemów przetwarzających dane w sposób rozproszony np. klastrów. W artykule zostanie zaprezentowany projekt dwuwarstwowego systemu sterowania energooszczędną siecią teleinformatyczną. Użyteczność proponowanego systemu została poddana weryfikacji na drodze obliczeń numerycznych.

Słowa kluczowe: teleinformatyczna sieć energooszczędna, ruting energooszczędny, inżynieria ruchu, optymalizacja sieci.

wstecz