Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 1

Autorzy: Maciej Gwoździewicz , Jan Zawilak :

Tytuł: Ograniczenie pulsacji momentu w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim średniej mocy

Streszczenie: Artykuł przedstawia dwa rozwiązania ograniczenia pulsacji momentu w czterobiegunowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Zbadano wpływ liczby żłobków wirnika oraz szerokości otwarcia górnych żłobkach wirnika na pulsację momentu. Przedstawiono konstrukcję dwuklatkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.

Słowa kluczowe: silnik synchroniczny, magnesy trwałe, pulsacje momentu, drgania

wstecz