Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 5

Autorzy: Paweł Kielan , Damian Mazur , Adrian Szklarz :

Tytuł: Sterowanie silnikiem BLDC w pętli sprzętowej HiL z wykorzystaniem oprogramowania Matlab/Simulink i sterownika PLC

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania Matlab/Simulink oraz sterownika PLC w konfiguracji pętli sprzętowej (HIL). Opisano zalety szybkiego prototypowania z wykorzystaniem technik symulacyjnych na przykładzie metody HiL. Przedstawiono również budowę systemu w konfiguracji HiL z silnikiem BLDC, jako obiektem badanym. Zamieszczone w artykule wyniki badań odnoszą się do trzech metod bazujących na różnym sposobie komunikacji między oprogramowaniem Matlab/Simulink, a sterownikiem PLC, takimi jak: serwer OPC; S-Function; M-plik.

Słowa kluczowe: metoda symulacji HiL, oprogramowanie Matlab/Simulink, protokoły komunikacyjne, sterownik programowalny.

wstecz