Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 9

Autorzy: Bronisław Tomczuk , Dariusz Koteras :

Tytuł: Trójwymiarowe pola magnetyczne i termiczne w transformatorze z homogenizowanym amorficznym rdzeniem pracującym w wysokiej częstotliwości

Streszczenie: W niniejszej pracy analizowano rozkłady pola magnetycznego, z uwzględnieniem zjawiska prądów wirowych i pól temperaturowych w 1-fazowym amorficznym transformatorze modułowym (z rdzeniem typu C) przy zasilaniu napięciem o częstotliwości f= 1 kHz. Do wyznaczenia zastępczej przewodności elektrycznej rdzenia wykorzystano metody: iteracyjną oraz analityczną. Trójwymiarowe zagadnienia analizowano z wykorzystaniem potencjałów elektrodynamicznych zaimplementowanych w metodzie MES. Wybrane modele termiczne weryfikowano pomiarowo.

Słowa kluczowe: Trójwymiarowe modelowanie pól magnetycznego i termicznego, modułowy transformator amorficzny, Straty z prądów wirowych, zastępcza przewodność elektryczna.

wstecz