Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 19

Autorzy: Piotr Łukaszewicz :

Tytuł: Obliczanie rozkładu sił lokalnych działających na ząb stojana silnika magnetoelektrycznego.

Streszczenie: W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania rozkładu sił lokalnych w silniku magnetoelektrycznym. Autor stworzył specjalny program komputerowy do obliczania rozkładu pola elektromagnetycznego oraz sił lokalnych. W oprogramowaniu tym zastosowano metodę elementów skończonych (MES). Siatka modelu MES składa się z jednorodnych regularnych elementów. W pracy analizowano rozkład sił na wewnętrznej powierzchni zęba stojana. Rozkłady sił wyznaczone we własnym oprogramowaniu zostały porównane z wynikami uzyskanymi z programu Maxwell.

Słowa kluczowe: siły pochodzenia magnetycznego, silnik magnetoelektryczny, metoda elementów skończonych.

wstecz