Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 33

Autorzy: Paweł Drzymała , Henryk Welfle :

Tytuł: Przetwarzanie dużych zbiorów danych XML z użyciem struktur relacyjno-hierarchicznych w systemie IBM DB2

Streszczenie: W pracy zaprezentowano natywne przechowywanie oraz przetwarzanie danych XML z użyciem struktur relacyjno-hierarchicznych, w oparciu o technologię pureXML dostarczaną z systemem IBM DB2. Artykuł ten ma na celu przedstawienie mechanizmów składowania danych XML i metod ich pozyskiwania z wykorzystywaniem serwera baz danych DB2 przy pracy z dużymi wolumenami danych XML. Zaprezentowana została efektywna metoda przetwarzania danych XML składowanych po stronie bazy danych w postaci natywnej z pominięciem operacji ich dekompozycji na fragmenty, możliwe do składowania w postaci relacyjnej (czyli pominięcie operacji „cięcia”, tzw. „shredding”-u). Omówiono również możliwości dynamicznego sprzęgania danych relacyjnych z danymi składowanymi w formacji XML, tak by na wyjściu zapytania uzyskać rezultaty w postaci struktur „płaskich” lub hierarchicznych.

Słowa kluczowe: DB2 pureXML, IBM DB2, bazy relacyjno-hierarchiczne.

wstecz