Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 37

Autorzy: Marek Gała :

Tytuł: Praca turbin wiatrowych w systemie elektroenergetycznym oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia związane z pracą farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono wymagania dotyczące przyłączania farm wiatrowych do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pracy farm wiatrowych przy zakłóceniach w sieci. Szczegółowo omówiono zasady przeprowadzania testów sprawdzających prawidłowość pracy farm wiatrowych oraz pomiarów parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej i analizy wpływu pracy farm wiatrowych na jakość energii elektrycznej. Przedstawiono wybrane wyniki badań wpływu pracy turbiny VESTAS V90 na jakość energii elektrycznej w węźle jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej SN.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, turbina wiatrowa, energia odnawialna

wstecz