Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 41

Autorzy: Zdravko Praunseis :

Tytuł: Określanie odporności korozji tytanu poprzez implantacje jonów azotowych w zastosowaniach elektrotechnicznych

Streszczenie: Tytan I jego stopy są często wykorzystywane w nowoczesnej elektrotechnice. Celem tej pracy jest optymalizacja warunków implantacji jonów azotu na komercyjnie czystym tytanie oraz skorelowanie parametrów implantacji z odpornością na korozję. Przeprowadzono implantacje jonów argonu I tlenu w celu porównania odporności korozyjnej z przypadkiem implantacji jonów azotu i uzyskania zrozumienia czy zwiększenie korozji z implanowanymi jonami azotu wynika z efektu chemicznego azotu czy też ze zmiany mikrostruktury spowodowanej implantacją jonów azotu. Analiza powierzchniowa przeprowadzona metodą GIXD (Grazing-Incidence X-ray Diffraction) pozwoliłą wyjaśnić wpływ azotu w na odporność korozyjną tytanu w symulowanym płynie kwasowym. Wyniki przedstawionych badań pokazują, że implantacja jonów azotu jest użyteczną metodą poprawy odporności korozyjnej tytanu.

Słowa kluczowe: tytan, korozja, impantacja jonów, dyfrakcja

wstecz