Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 67

Autorzy: Adam Gozdowiak , Piotr Kisielewski , Ludwik Antal :

Tytuł: Symulacyjne wyznaczanie parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora z testu SSFR

Streszczenie: Prezentowany artykuł przedstawia symulacyjną metodę wyznaczania parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora z testu SSFR (Standstill Frequency Response). Zastosowana metoda obliczeń bazuje na rozkładzie pól sinusoidalnie zmiennych o zadanej zmiennej częstotliwości. Reaktancje turbogeneratora zostały wyznaczone ze stałych czasowych za pomocą opracowanego programu. Program ten dopasowuje charakterystyki amplitudowe i fazowe do wartości otrzymanych z symulacji. Wyniki obliczeń parametrów elektromagnetycznych porównano z wynikami pomiarów.

Słowa kluczowe: turbogenerator, metoda elementów skończonych, parametry elektromagnetyczne, SSFR test.

wstecz