Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 76

Autorzy: Maciej Siwczyński , Andrzej Drwal :

Tytuł: Minimalizacja wahań napięcia źródła stratnego – rozwiązanie zagadnienia w dziedzinie czasu

Streszczenie: W artykule opisano proces minimalizacji normy kwadratowej sygnału napięcia wewnątrz stratnego źródła energii elektrycznej używając do tego celu dziedziny czasowej zamiast częściej stosowanej dziedziny widmowej. Wyniki wyprowadzono za pomocą metod analizy funkcjonalnej, by w szczególnym przypadku przejść do sygnałów i operatorów okresowych opisujących stan ustalony źródła energii. Zwrócono uwagę na fakt, że podejście czasowe jest szczególnie przydatne w przypadkach szybkozmiennych sygnałów zajmujących stosunkowo szerokie pasmo częstotliwości.

Słowa kluczowe: wahania napięcia, jakość energii, analiza w dziedzinie czasowej

wstecz