Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 85

Autorzy: Marcin Steczek :

Tytuł: Impedancja wejściowa pojazdu trakcyjnego z wieloma napędami

Streszczenie: Impedancja wejściowa elektrycznego pojazdu trakcyjnego Zin jest ważnym parametrem z punktu widzenia kompatybilności w trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono symulacyjną analizę i porównanie impedancji wejściowej dwóch trakcyjnych układów napędowych: układu z pojedynczym falownikiem oraz układu z dwoma falownikami współpracującym z jednym filtrem wejściowym. Analizę przeprowadzono dla impedancji 50 Hz, której dopuszczalny minimalny poziom jest określony w odpowiednich przepisach.

Słowa kluczowe: Impedancja wejściowa, kompatybilność, falownik napięcia, trakcja elektryczna.

wstecz