Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 125

Autorzy: Kamil Antoniewicz , Marek Jasiński :

Tytuł: Zastosowanie metody predykcyjnej o ograniczonej liczbie stanów do sterowania 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową metodę implementacji sterowania predykcyjnego 3-poziomowym 4-gałęziowym przekształtnikiem z kondensatorami o zmiennym potencjale, pracującym jako równoległy filtr aktywny. W proponowanej metodzie sterowania wykorzystywany jest model o ograniczonej liczbie stanów. Na zakończenie zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych, potwierdzających poprawność działania sterowania.

Słowa kluczowe: jakość energii, aktywny filtr mocy, przekształtnik wielopoziomowy z kondensatorami o zmiennym potencjale, układ czterogałęziowy, sterowanie predykcyjne

wstecz