Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 06/2017 Str. 132

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Odpowiedzi układów i obwodów elektrycznych liniowych rzędów całkowitych i nie całkowitych z pochodnymi wymuszeń

Streszczenie: W artykule rozpatrywane są ciągłe układy i obwody elektryczne liniowe oraz dyskretne układy liniowe z pochodnymi (i odpowiednio różnicami) wymuszeń. Pokazano, że wzory określające pochodne wyjścia układów i wektorów stanu są również prawdziwe dla ich pochodnych jeżeli odpowiednie warunki początkowe i ich pochodnych są zerowe. Analogiczne wyniki zostały również wyprowadzone dla układów dyskretnych rzędów całkowitych i niecałkowitych.

Słowa kluczowe: układy liniowe, rząd niecałkowity, odpowiedz układu.

wstecz