Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 1

Autorzy: Paweł Witczak :

Tytuł: Powstawanie rezonansowych drgań uzwojeń w transformatorach energetycznych

Streszczenie: pracy opisano metodykę obliczeń drgań uzwojeń w transformatorach energetycznych przy pomocy metody elementów skończonych 3D zarówno w dziedzinie elektromagnetycznej jak i mechanicznej. Obliczenia uwzględniają rzeczywistą geometrię uzwojeń oraz ich strukturę materiałową.

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, uzwojenia, drgania rezonansowe, metoda elementów skończonych.

wstecz