Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 9

Autorzy: Tomasz Piotrowski :

Tytuł: Wykorzystanie związków furanu do oceny zestarzenia izolacji celulozowej transformatorów

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ różnych czynników na formowanie, obecność i stabilność związków furanu, będących produktami degradacji izolacji celulozowej. Wskazano powiązania między stężeniami pochodnych furanu (głównie 2FAL), a stopniem polimeryzacji izolacji celulozowej. Przedstawiono wyniki wykonanych przez autora obliczeń statystycznych, które znajdują się aktualnie w obszarze zainteresowań grupy roboczej CIGRE WG D1.01 (TF 13).

Słowa kluczowe: transformator energetyczny, diagnostyka, izolacja celulozowa, pochodne furanu.

wstecz