Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 27

Autorzy: Tomasz Garstka :

Tytuł: Porównanie wyników badań szumu Barkhausena prowadzonych z użyciem różnych konstrukcji sensorów

Streszczenie: W artykule przedstawiono rezultaty badań szumu Barkhausena w stalowych próbkach, prowadzonych z użyciem trzech różnych konstrukcji czujników pomiarowych. Pomiary dokonano w tych samych warunkach odniesienia. Charakter i wielkość występujących różnic zostały poddane analizie i dyskusji.

Słowa kluczowe: szum Barkhausena, konstrukcja czujnika, cewka powietrzna, cewka z rdzeniem

wstecz