Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 39

Autorzy: Paweł Kielan , Zbigniew Pilch :

Tytuł: Procesor DSP, jako część zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w układzie sterowania sprzęgłem z cieczą magnetoreologiczną, utrzymujący stały moment sprzęgający

Streszczenie: W artykule przedstawiono stanowisko badawcze do sterowania sprzęgłem magnetoreologicznym w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Opisano poszczególne elementy stanowiska, z naciskiem na część zawierającą procesor sygnałowy DSP, który jest wykorzystywany do rejestracji sygnału napięciowego z czujnika momentu sprzęgającego. Scharakteryzowano wpływ wzrostu temperatury na spadek wartość przenoszonego momentu. Przedstawiono przebiegi momentu sprzęgającego bez korekcji parametrów zasilania (sterowanie w otwartej pętli) oraz z korekcją parametrów zasilania, czyli sterowanie w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego od procesora sygnałowego DSP.

Słowa kluczowe: procesor sygnałowy DSP, sprzęgło z cieczą magnetoreologiczną, zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego, sprzęgający moment obrotowy.

wstecz