Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 56

Autorzy: Sławomir Torbus :

Tytuł: Badanie jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych pod kątem możliwości ich wykorzystania w rozłożonych czujnikach temperatury z rozproszeniem Rayleigha

Streszczenie: W części teoretycznej niniejszej pracy przedstawiono definicję, budowę, zasadę działania, parametry oraz obszary zastosowań światłowodowego rozłożonego czujnika temperatury wykorzystującego w swym działaniu wymuszone rozproszenie Rayleigha. Praktyczna część pracy zawiera wyniki eksperymentów polegających na badaniu wpływu temperatury na wartość tłumienia jednomodowego światłowodu telekomunikacyjnego, w zależności od jego standardu oraz długości fali świetlnej – okna pomiarowego. Zawiera ona również analizę uzyskanych wyników i wynikające z niej wnioski.

Słowa kluczowe: światłowodowy czujnik temperatury, jednomodowe włókno światłowodowe, reflektometr optyczny, tłumienie światłowodu, straty materiałowe

wstecz