Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 76

Autorzy: Włodzimierz Majchrzycki , Ewa Jankowska , Robert Samborski , Mariusz Garsztka :

Tytuł: Diagnostyka akumulatorów w systemach zasilania rezerwowego

Streszczenie: Dotychczasowe systemy diagnostyczne stosowane w systemach zasilania rezerwowego są mało efektywne i często pomimo braku alarmu ze strony systemu monitorowania, rzeczywista pojemność akumulatorów wynosi znacząco poniżej wartości uznawanych za graniczną (<80% pojemności znamionowej). System taki nie daje więc wystarczających wskazówek dotyczących rzeczywistego stopnia zużycia akumulatora. W artykule zaprezentowano nowe metody oceny stanu akumulatora ołowiowego stacjonarnego, które pozwolą na zwiększenie stopnia niezawodności systemów zasilania rezerwowego opartego o ogniwa tego typu. Przedstawione zostały założenia teoretyczne nowych metod diagnostyki akumulatora stacjonarnego, oraz założenia narzędzia informatycznego przydatnego w opracowywanej metodzie. Zaproponowany został modelowy system diagnostyczny wczesnego rozpoznawania utraty pojemności, który zawiera następujące elementy infrastrukturalne: System automatycznego nadzoru baterii akumulatorów, system pomiaru impedancji bloków, system automatycznego wyładowania/ładowania kontrolnego (pomiar pojemności) i centralny system agregacji i przetwarzania danych. Zastosowanie zaproponowanej metody diagnostyki akumulatorów stacjonarnych, pozwala na uzyskanie bardziej wiarygodnej odpowiedzi, w jakim stanie jest badany akumulator, jaki poziom bezpieczeństwa jako zasilanie rezerwowe on daje i czy konieczna jest jego wymiana lub kontrola pojemności dysponowanej.

Słowa kluczowe: system zasilania rezerwowego, stacjonarne akumulatory kwasowo ołowiowe, metody diagnostyczne, utrata pojemności.

wstecz