Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 102

Autorzy: Adirek Jantakun :

Tytuł: Filtr prądowy czwartego rzędu z jednym wejściem i wieloma wyjściami oraz układ generatora wykorzystujący obwody BiCMOS CCCTAs

Streszczenie: W pracy przedstawiono układ umożliwiający realizację prądowego filtru czwartego stopnia z jednym wejściem i wieloma wyjściami oraz z jednym wyjściem i wieloma wejściami. Ten sam układ umożliwia realizację układu generatora. Układ wykporzystuje dwa obwpody BiCMOS CCCTAs i dwa uziemione kondensatory.

Słowa kluczowe: BiCMOS CCCTA, filtr z wieloma wyjściami, generator

wstecz