Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 07/2017 Str. 144

Autorzy: Wojciech Żagan , Mariola Kowalska :

Tytuł: Estetyka oświetlenia

Streszczenie: Artykuł przedstawia rozważania autorów na temat związku estetyki i oświetlenia. Pokazano spojrzenie autorów wypracowane na bazie doświadczenia z zakresu techniki świetlnej i ogólnej wiedzy z zakresu estetyki. Dostrzeżono trzy aspekty problemu: estetyka obiektu w następstwie oświetlenia, estetyka opraw oświetleniowych przed i po załączeniu. Ważna jest również nie zauważana dotychczas kwestia estetyki włączników instalacyjnych.

Słowa kluczowe: technika świetlna, estetyka oświetlenia.

wstecz