Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 08/2017 Str. 46

Autorzy: Cezary Worek , Sławomir Ligenza :

Tytuł: Projekt i budowa przetwornicy rezonansowej LLC o dużej dynamice sterowania diodami LED

Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt i budowę 350-watowej przetwornicy rezonansowej typu LLC opartej na nowatorskiej topologii LLC z ogranicznikiem dobroci charakteryzującej się dużą sprawnością, niską emisją zaburzeń radioelektronicznych oraz dużą dynamiką sterowania diodami LED. Przedstawiono wyniki i wnioski z badań oraz symulacji programem LTspice. Dzięki unikalnej konstrukcji Zintegrowanego Elementu Magnetycznego (ZEM) osiągnięto wysoką sprawność, zmniejszono wymiary oraz masę całego zasilacza. Z kolei ogranicznik dobroci w połączeniu z szybką pętlą sprzężenia zwrotnego zapewnił odporność na dynamiczne zmiany napięcia wejściowego i obciążenia, umożliwiając pracę w reżimie miękkiego przełączania ZVS.

Słowa kluczowe: przetwornica rezonansowa LLC, zintegrowany element magnetyczny, ogranicznik dobroci, oświetlenie LED

wstecz