Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 1

Autorzy: Paweł Stasiakiewicz , Andrzej Dobrowolski , Kazimierz Tomczykiewicz :

Tytuł: System wspierający ocenę wzrokowych potencjałów wywołanych w oparciu o analizę wielorozdzielczą

Streszczenie: Hipotezy dotyczące schorzeń drogi wzrokowej formułowane są na podstawie oceny wzrokowych potencjałów wywołanych powstałych na wskutek stymulacji oka zewnętrznym źródłem światła. Proces diagnostyczny jest złożony i skomplikowany, dlatego wymaga od lekarza doświadczenia i dobrej percepcji. W niniejszym artykule opracowano system wspierający proces decyzyjny, który charakteryzuje się w zbiorze testującym 100,00% czułością w grupie 49 przypadków przy 14,38% prawdopodobieństwie fałszywego alarmu w grupie 153 przypadków diagnostycznych.

Słowa kluczowe: wzrokowe potencjały wywołane, falkowa analiza wielorozdzielcza, sieć wektorów podtrzymujących, selekcja cech.

wstecz