Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 6

Autorzy: Jolanta Chmielińska , Jacek Jakubowski :

Tytuł: Zastosowanie sieci konwolucyjnej do wykrywania wybranych symptomów zmęczenia kierowcy

Streszczenie: Artykuł prezentuje wyniki badań mających na celu ocenę możliwości wykorzystania konwolucyjnej sieci neuronowej na potrzeby wykrycia objawów zmęczenia kierowcy w obrazie jego twarzy. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem własnej bazy obrazów monochromatycznych zarejestrowanych w zakresie bliskiej podczerwieni. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność proponowanego podejścia w budowie systemu poprawy bezpieczeństwa kierowania pojazdem.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazów, monitoring kierowcy, konwolucyjne sieci neuronowe (CNN), uczenie głębokie.

wstecz