Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 11

Autorzy: Michał Wiśnios , Tadeusz Dąbrowski :

Tytuł: Multispektralne stanowisko akwizycji biometrycznych obrazów twarzy

Streszczenie: W związku z brakiem dostępnych na rynku multispektralnych baz twarzy, w artykule zaprezentowano autorską metodykę wykonywania akwizycji obrazu twarzy na potrzeby budowy bazy dla systemów identyfikacji biometrycznej. Multispektralność stanowiska zrealizowana została tu poprzez dostosowanie go do możliwości akwizycji obrazów w świetle widzialnym, bliskiej podczerwieni oraz średniej podczerwieni (tzw. termogram twarzy).

Słowa kluczowe: biometria twarzy, multispektralna akwizycja obrazu, identyfikacja biometryczna.

wstecz