Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 16

Autorzy: Robert Berczyński , Stanisław Kulas :

Tytuł: Badanie dynamiki ruchu styków załącznika zwarciowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę charakterystyk dynamicznych ruchu styku ruchomego podczas zamykania szybkiego łącznika wysokiego napięcia, przy zastosowaniu technik poprawy pracy łącznika. Celem badań było ustalenie wpływu istotnych cech konstrukcyjnych układu stykowego załącznika zwarciowego, na proces niejednoczesności łączenia styczek oraz na wartość czasu zamykania łącznika. Przedstawione zostały dane pomiarowe oraz ich analiza.

Słowa kluczowe: diagnostyka, dynamika ruchu, łączniki elektryczne, drgania

wstecz