Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 21

Autorzy: Rafał Białek , Marek Kuchta :

Tytuł: Zadawanie i programowa kontrola obciążeń w rehabilitacji narządów ruchu

Streszczenie: Urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne służą do rzetelnej i obiektywnej oceny postępów podczas rehabilitacji pacjenta. Autorzy niniejszego artykułu opracowali koncepcje układu sterująco-pomiarowego do zadawania i kontroli obciążenia badanego stawu z wykorzystaniem modułu akwizycji danych NI 6351 oraz środowiska labVIEW firmy National Instruments.

Słowa kluczowe: moment siły, sterowanie obciążeniem, akwizycja danych

wstecz