Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 25

Autorzy: Dariusz Chaberski :

Tytuł: Wysokorozdzielczy generator odcinków czasu

Streszczenie: Artykuł przedstawia projekt wysokorozdzielczego generatora odcinków czasu zaimplementowanego w strukturze programowalnej FPGA Xilinx Virtex 5 wraz z wynikami eksperymentalnymi uzyskanymi z wykorzystaniem oscyloskopu LeCroy 804Zi. Wzrost rozdzielczości jest możliwy dzięki stosowaniu łańcucha zbudowanego z elementów opóźniających sterowanych cyfrowo. Prezentowany generator pozwala na generowanie odcinków czasu o określonych przez użytkownika parametrach rozkładu Gausa.

Słowa kluczowe: FPGA, odcinek czasu, stempel czasu, wielosegmentowa linia opóźniająca.

wstecz