Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 37

Autorzy: Zbigniew Czaja :

Tytuł: A method of measuring RLC components for microcontroller systems

Streszczenie: Przedstawiono nową metodę pomiaru elementów RLC dla systemów sterowanych mikrokontrolerami dedykowaną dla inteligentnych czujników impedancji opartych na bezpośrednim interfejsie czujnik-mikrokontroler. W metodzie interfejs ten złożony z rezystora referencyjnego połączonego szeregowo z badanym czujnikiem impedancji pobudzany jest przebiegiem prostokątnym generowanym przez mikrokontroler, a jego odpowiedź napięciowa próbkowana jest przez wewnętrzny przetwornik A/C mikrokontrolera. Zbiór próbek napięcia jest używany do wyznaczenia wartości elementów modelu impedancji czujnika.

Słowa kluczowe: inteligentne czujniki, mikrokontrolery, FFT, pomiary impedancji.

wstecz