Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 57

Autorzy: Tomasz Ciechulski , Stanisław Osowski :

Tytuł: Integracja dynamiczna zespołu predyktorów w zastosowaniu do prognozowania obciążeń elektroenergetycznych

Streszczenie: Artykuł przedstawia nowe podejście do integracji zespołu predyktorów neuronowych w zadaniu prognozowania godzinnych obciążeń dobowych z wyprzedzeniem 24-godzinnym. W metodyce tej do predykcji używany jest tylko jeden – najlepszy predyktor dla analizowanej doby. Konkretny wektor obciążeń z danych uczących wraz z najbardziej dokładną odpowiadającą mu siecią neuronową wyłonioną w trybie uczenia wybierany jest na podstawie najmniejszej odległości euklidesowej badanego wektora w trybie testującym. Wyniki badań numerycznych potwierdzają wyższość prezentowanej metody nad rozwiązaniami klasycznymi predykcji.

Słowa kluczowe: prognozowanie obciążeń, sieci neuronowe, zespół predyktorów, integracja dynamiczna.

wstecz