Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 60

Autorzy: Zbigniew Czaja , Michał Kowalewski :

Tytuł: Inteligentny kompaktowy czujnik oparty na klasyfikatorze neuronowym dla obiektów modelowanych modelem Beauniera

Streszczenie: Przedstawiono nowe rozwiązanie inteligentnego czujnika opartego na bezpośrednim interfejsie mikrokontroler-czujnik dla obiektów technicznych modelowanych dwójnikami i modelem Beauniera dla powłok antykorozyjnych. Testowany obiekt jest pobudzany impulsem prostokątnym, a jego odpowiedź próbkowana cztery razy przez wewnętrzny przetwornik A/C mikrokontrolera. Klasyfikator neuronowy bazując na wynikach pomiarowych dokonuje klasyfikacji testowanego obiektu do danego etapu degradacji

Słowa kluczowe: inteligentne czujniki, mikrokontrolery, powłoki antykorozyjne, klasyfikatory neuronowe.

wstecz