Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 69

Autorzy: Andrzej Łasica , Bartosz Chaber :

Tytuł: Badanie parametrów dynamicznych nowych konstrukcji udarowych dzielników napięć

Streszczenie: W artykule przedstawiono prototypy kilku nowych konstrukcji wysokonapięciowych dzielników napięcia. W celu oceny przydatności zaprojektowanych dzielników do pomiaru impulsów napięciowych o nanosekundowych czasach narastania zaproponowano metodykę badań ich parametrów dynamicznych. Następnie przeprowadzono badania w dziedzinie czasu i częstotliwości.

Słowa kluczowe: dzielnik napięcia, czas odpowiedzi.

wstecz