Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 73

Autorzy: Wojciech Lejkowski , Andrzej Dobrowolski , Bartłomiej Gawron , Robert Olszewski :

Tytuł: Wieloaspektowa Analiza Spektralna Sygnałów Fonokardiograficznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję analizy spektralnej sygnałów fonokardiograficznych. Zaprezentowano wyniki analizy sygnałów zawierających od kilku do kilkunastu uderzeń serca oraz sygnałów krótkich zawierających pojedyncze uderzenie serca. Przedstawiono propozycje kilkudziesięciu widmowych cech dystynktywnych oraz ocenę ich przydatności w diagnostyce schorzeń kardiologicznych.

Słowa kluczowe: fonokardiografia, elektrokardiografia, metrologia medyczna, tony serca, analiza spektralna

wstecz