Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 77

Autorzy: Grzegorz Lentka , Dariusz Palmowski , Arkadiusz Hojka :

Tytuł: Wykorzystanie metody równoważenia ładunku do pomiaru małych energii

Streszczenie: W pracy przedstawiono propozycję sposobu oceny energii pobieranej przez niskomocowe urządzenia mikrokontrolerowe. Ze względu na dużą dynamikę zmian prądu zasilania podczas cyklu pracy urządzenia, oszacowanie pobranej energii nie jest łatwe. W celu uniknięcia wad dotychczasowych rozwiązań zaproponowano wykorzystanie metody równoważenia ładunku podobnie jak ma to miejsce w wybranych typach przetworników a/c.

Słowa kluczowe: pomiar mikroenergii, mimalizacja poboru mocy, metoda równoważenia ładunku, urządzenia mikromocowe.

wstecz