Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 99

Autorzy: Konrad Sobolewski , Kamil Dydek :

Tytuł: Badanie obudowy kompozytowej jako środka ochrony przed nanosekundowymi impulsami pola elektromagnetycznego

Streszczenie: Poniższy artykuł zawiera charakterystykę materiału kompozytowego zastosowanego jako ekran pola elektromagnetycznego. Opisany został proces przygotowywania kompozytu i pomiary jego podstawowych parametrów elektrycznych. Następnie przedstawione zostało stanowisko laboratoryjne skonfigurowane do pomiaru skuteczności ekranowania pola elektromagnetycznego. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano serię wyników, które również zostały przedstawione w niniejszym artykule. Na koniec przedstawiono krótkie podsumowanie wykonanych prac oraz wypunktowano najważniejsze wnioski.

Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, włókna węglowe, ekranowanie pola elektromagnetycznego, nanosekundowe pole elektromagnetyczne, ochrona przed NEMP.

wstecz