Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 127

Autorzy: Adam Gubański , Paweł Kostyła , Jacek Rezmer , Jarosław Szymańda :

Tytuł: Syntetyczne wskaźniki oceny jakości energii elektrycznej dla systemów generacji rozproszonej

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycję oceny jakości energii elektrycznej w oparciu o wskaźniki syntetyczne: globalne i obszarowe. Opracowanie obejmuje badania jakości energii w rozproszonych sieciach dystrybucyjnych. W pracy wykorzystano pomiary synchroniczne wykonywane w rzeczywistym układzie elektroenergetycznym współpracującym z elektrowniami wodnymi o mocach rzędu 1 MW. Parametry monitorowano w węzłach o różnym poziomie napięć w okresie pięciu lat od stycznia 2012 roku. Zaproponowane nowe wskaźniki syntetyczne wpisują się w aktualny temat inteligentnych sieci z generacją rozproszoną.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, systemy rozproszone, jakość energii elektrycznej, wskaźniki syntetyczne

wstecz