Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2017 Str. 132

Autorzy: Henryk Kocot , Paweł Kubek :

Tytuł: Analiza poprzecznego rozkładu temperatury w przewodach elektroenergetycznych

Streszczenie: W artykule omówiono aspekty dotyczące poprzecznego rozkładu temperatury występującego pomiędzy rdzeniem stalowym a powierzchnią przewodów AFL oraz ACSS. W artykule zaprezentowano model matematyczny służący do obliczeń różnicy rozkładu temperatury na przekroju poprzecznym przewodów. Przy dużej gęstości prądu temperatura rdzenia przewodu jest wyższa od temperatury oplotu przewodu natomiast występowanie poprzecznej różnicy temperatury wpływa na obliczenia zwisu przewodów.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne, przewody elektroenergetyczne, obciążalność dynamiczna, poprzeczny rozkład temperatury w przewodach.

wstecz