Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 14

Autorzy: Jerzy Wawrzyńczyk :

Tytuł: Problemy i kierunki innowacyjnych rozwiązań w polskiej energetyce

Streszczenie: Uwzględniając najnowsze raporty Międzynarodowej Agencji Energetycznej, określające potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce, wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii na parametry nadkrytyczne oraz blokami gazowo-parowymi. Przy wzroście udziału odnawialnych źródeł energii w systemie bloki te spełniać będą ponadto istotną rolę źródeł stabilizujących sieć, konieczna więc będzie znacznie większa ich elastyczność. W krajowych warunkach istotne jest także zwiększenie udziału w KSE elektrowni gazowo-parowych - ze względu na szybkość i zakres zmian obciążenia oraz czas rozruchu. Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) jest jednym z większych w Europie. W końcu 2015 r. moc zainstalowana krajowych elektrowni osiągnęła pułap 40 GW Dominującą rolę w strukturze paliwowej mocy („energy mix") odgrywają elektrownie zawodowe opalane węglem kamiennym i brunatnym (29,8 GW), co stanowi łącznie ponad 78% całkowitej mocy zainstalowanej w KSE. W ostatnich latach w Polskiej Energetyce prócz budowania nowych jednostek wytwórczych jest wykonywane szereg działań modernizacyjno - remontowych na dotychczas eksploatowanych blokach energetycznych. Część elementów krytycznych jest wymienianych lub gruntownie badanych pod kątem pozyskania możliwie jak największej wiedzy o obecnym stanie technicznym a na jego podstawie określana jest ich prognozowana trwałość. W wielu przypadkach zakłada się, że modernizowane elektrownie mają pracować minimum do 2030 roku z czego wynika, że dla większości bloków energetycznych czas ich pracy może wynosić 300 tyś. godzin i wyżej (zdecydowanie powyżej projektowanego czasu pracy). Ponadto wraz ze wzrostem produkcji energii z OZE i jej podstawowym charakterem pracy oraz uruchamianiem nowych bloków, stare bloki będą pracowały w trybie regulacyjnym co spowoduje szybszą utratę trwałości (poprzez cykliczną zmianę obciążeń) oraz mniejszą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej a tym samym mniejsze budżety remontowo diagnostyczne tych elektrowni. Mniejsze pieniądze i surowsze warunki pracy urządzeń powodują, że wszystkie prace związane z remontami i diagnostyką powinny być jak najbardziej zoptymalizowane. W referacie zostaną przedstawione konkretne kierunki rozwiązań modernizacyjnych w krajowej energetyce.

Słowa kluczowe: energetyka, kierunki rozwoju

wstecz