Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 17

Autorzy: Adam Kozakiewicz , Arkadiusz Kulik , Maciej Wilk :

Tytuł: Korzyści płynące z nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych podczas kompleksowej modernizacji transformatorów dla Elektrowni Bełchatów

Streszczenie: Na przykładzie wyprodukowanych i zmodernizowanych dla Elektrowni Bełchatów transformatorów blokowych 426MVA i 450MVA o napięciach 420/22kV, oraz transformatorów zaczepowych o mocy 50/25/25 MVA przedstawiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. Omówiono aspekty wpływające na zagwarantowanie bezawaryjnej pracy, ograniczenie strat jałowych i obciążeniowych oraz poziomu hałasu transformatorów. Przedstawiono również zastosowane rozwiązanie monitoringu zawartości gazów w oleju transformatorowym oraz monitoringu izolatorów przepustowych wysokiego napięcia.

Słowa kluczowe: modernizacja, transformator blokowy, monitoring

wstecz