Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 31

Autorzy: Ryszard Nowicki :

Tytuł: Krytyczne uwagi do SIWZów dotyczących bloków energetycznych w zakresie: nadzór stanu technicznego

Streszczenie: SIWZy (w zakresie nadzoru stanu technicznego) dla bloków energetycznych są pisane z bardzo niską kulturą techniczną. Prezentują one wysoki stopień ogólności. W szeregu przypadków zawierają błędy merytoryczne. Celem publikacji jest wskazanie na istotne punkty, które winny być wzięte pod uwagę, a także wskazanie czasu, kiedy pewne uzgodnienia winny być poczynione, tak aby zapewnić właściwy kształt systemu wspomagania nadzoru stanu technicznego.

Słowa kluczowe: SIWZ, nadzór stanu technicznego, maszyny wirnikowe, kooperacja inwestora z wykonawcą

wstecz