Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 41

Autorzy: Arkadiusz Kulik :

Tytuł: Aspekty zastosowania światłowodowego pomiaru temperatury punktów gorących w wysokonapięciowych uzwojeniach transformatorów dużych mocy

Streszczenie: W referacie przedstawiono problematykę wykonywania pomiarów temperatury w transformatorach dużych mocy. Na przykładach, przeprowadzonych w EthosEnergy Poland S.A. instalacji systemów pomiarowych temperatury działających w oparciu o czujniki optyczne, przedstawiono metodę bezpośredniego pomiaru temperatury punktów gorących w uzwojeniach. Zaprezentowano zasadę działania, konfigurację oraz korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej umożliwiającej ciągłą kontrolę temperatury.

Słowa kluczowe: światłowód, hot spot, temperatura, uzwojenie.

wstecz