Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2017 Str. 47

Autorzy: Sebastian Borucki , Andrzej Cichoń , Jerzy Frymus , Jerzy Skubis :

Tytuł: Praktyczne aspekty zastosowania wieloparametrycznej diagnostyki transformatorów wysokiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono praktyczne przykłady zastosowania wieloparametrycznej diagnostyki transformatorów wysokiego napięcia. Badaniami objęto populację transformatorów charakteryzującą się zróżnicowanym czasem eksploatacji. W pomiarach wykorzystano zarówno podstawowe parametry diagnostyczne, a także zaawansowane metody pomiarowe. Na podstawie wyników pomiarowych dla każdej grupy jednostek określono główne problemy eksploatacyjne oraz rekomendacje remontowo – inwestycyjne.

Słowa kluczowe: diagnostyka, transformator elektroenergetyczny, pomiary, ocena stanu technicznego.

wstecz